Debug forum - testuje celá rodina - hlaste chyby!

  • Příspěvků:
    2459
  • Založil:
    kaix
  • Založeno:
    6.4.2007
  • Moderuje:
Uživatel není registrován - doporučujeme se zaregistrovat, registrace má mnoho výhod a obsahuje další prvky, které nejsou anonymům dovoleny.Pojďme společně rave.cz udělat lepším :)

Pokud hlásíte chybu zkuste uvést i další informace:
- verze prohlížeče
- operační systém
- jak jste se k chybě dopracovali


"Jestli tlačítko na mazání příspěvků nebude vedle "přidej příspěvěk", tak sem přestanu chodit."
Neregistrovaný: madoh
2.11.2018 09:08:01
madoh Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Buy Registered Passport, driver license , ID card, ((vanwest04@gmail.com)(+237677707293 )

Buy Registered Passport, driver license , ID
card, ((vanwest04@gmail.com)(+237677707293 ),
IELTS certificate ,Visa,Birth certificate, School
diplomas,Marriage certificate,US Greencard and many other
documents

Whatspp us>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237677707293Apply for real register Passport, Visa, Driving
License,ID CARDS,marriage certificates,diplomas etc. for
sell. Passport,citizenship,ID cards,driver
license,diplomas,degrees,certificates service available.
Tourist and business visa services available to residents
of all 50 states and all nationalities Worldwide. We are
unique producers of Authentic High Quality passports,
Real Genuine Data Base Registered and unregistered
Passports and other Citizenship documents.We can
guarantee you a new Identity starting from a clean new
genuine Birth Certificate, ID card, Driver’s
License,Passports, Social security card with SSN, credit
files, and credit cards, school diplomas, school degrees
all in an entirely new name issued and registered in the
government database system. We use high quality equipment
and materials to produce authentic and counterfeit
documents.All secret features of real passports are
carefully duplicated for our Registered and unregistered
documents. We are unique producer of quality false and
Real documents.We offer only original high-quality
Registered and unregistered passports,driver´s
licenses,ID cards,stamps,Visa, School Diplomas and other
products for a number of countries like:USA,Australia,
Belgium,Brazil,Canada,Italian,Finland,France,Germany,Isra
el,Mexico, Netherlands,South Africa,Spain,United Kingdom,
etc.

CONTACT OUR SUPPORTERS

Contact us on>>>>>>>>>>>>>>vanwest04@gmail.com

General
Support>>>>>>>>>>>>>>>>vanwest04@gmail.com

whatsapp>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237677707293

Call us on>>>>>>>>>>>>>>>>>+237677707293


ORDER ANY UNIVERSAL DOCUMENTS YOUR OF NEED

• PASSPORTS
• ID card
• Social security card
• Drivers Licenses
• Canada Cards
• United States Cards
• Student Cards
• International Cards
• Private Cards
• Adoption Certificates
• Baptism Certificates
• Birth Certificates
• Death Certificates
• Divorce Certificates
• Marriage Certificates
• Custom Certificates
• High School Diplomas
• G.E.D. Diplomas
• Home School Diplomas

• College Degrees
• University Degrees
• Trade Skill Certificates
• Validate SSN Number
• US green cards
• Counterfeit dollars/euro
• Spy Products
• Voice Changers
• Listening Devices
• Invisible Ink
• DMV Record Inquiry
• Background Check
• Investigate Anyone


CONTACT OUR SUPPORTERS

Contact us
on>>>>>>>>>>>>>>>>>>vanwest04@gmail.com

General
Support>>>>>>>>>>>>>>>>vanwest04@gmail.com

whatsapp>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237677707293

Call us on>>>>>>>>>>>>>>>>>+237677707293


Registered and unregistered passport of all countries.
Visas, biometric passport, degrees, drivers license,I.D
cards.Training certificates M GCSE, A-levels,High School
Diploma Certificates,GMAT,MCAT,and LSAT Examination
Certificates,Novelty Birth, Marriage and Death
Certificates Novelty Passports and New Identity
Packages,Replicated,Real Degrees/Diplomas from most post-
secondary institutions from around the world (we have
over 3000 templates on file) all designed to look 100%
identical to the original.Custom Printing (if we do not
already have the template on file – simply email us a
copy and we can make any alterations/modifications as per
your directions).second, citizenship, identity,
identification, documents, diplomatic,nationality, how
to, where to, get, obtain, buy, purchase, make,build a
passport, id British, Honduras, UK, USA, us Canada,
Canadian, foreign, visa, Swiss, card, ids, document

BUY REAL DOCUMENTS

our contacts include ex private investigators,
consulates, high ranking government personnel's and
experienced seasoned experts, we have solid connections
with higher personnel's on all areas of real register
documents and passport change in these Countries who are
linked to the passport agency in each of these countries
and with the help of their connections, all our clients
demanding any citizenship document or passport from any
countries are 100% assured as well as guaranteed of
receiving very high quality real genuine registered
documents that can never be identified as fake!! Not even
an expertise custom official or machine can ever dictate
the document as fake since the document is no different
from Real government issued! All our real genuine data
base Registered citizenship documents have your personal
data registered in the data base system and 100% machine
readable. Feel free to get the additional detailed
information about our services. Sincerely hope to find a
way to cooperate with you. If any of these products
interest you, please feel free to contact us. We will
give you our best price upon receival of your detailed
inquiry.

Neregistrovaný: madoh
2.11.2018 09:06:51
madoh Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Koupit registrovaný pas, řidičský průkaz, ID karta, ((vanwest04@gmail.com) (+ 237677707293)

Koupit registrovaný pas, řidičský průkaz, ID
karta, ((vanwest04@gmail.com) (+ 237677707293),
IELTS certifikát, Visa, rodný list, škola
diplomy, sňatek, US Greencard a mnoho dalších
dokumenty

Co nás čeká >>>>>>>>>>>>>>>>> + 237677707293Požádejte o skutečný registr pasů, víz, řízení
Licence, průkazy CARDS, sňatky, diplomy atd
prodat. Pas, občanství, průkazy totožnosti, řidič
licence, diplomy, diplomy, diplomy, certifikáty služby k dispozici.
Turistické a obchodní vízové služby dostupné rezidentům
ze všech 50 států a všech národností na celém světě. My jsme
jedineční výrobci pasů o vysoké kvalitě,
Real Genuine Data Base Registrovaná a neregistrovaná
Pasy a další dokumenty týkající se občanství
zaručuje vám novou identitu od čisté nové
pravý rodný list, průkaz totožnosti, řidičský průkaz
Licence, pasy, karta sociálního zabezpečení s SSN, úvěr
soubory, kreditní karty, školní diplomy, školní tituly
všechny zcela nové jméno vydané a registrované v
vládního databázového systému. Používáme vysoce kvalitní vybavení
a materiály k výrobě autentických a padělaných
dokumenty. Všechny tajné rysy skutečných pasů jsou
pečlivě zdvojené pro naše registrované a neregistrované
dokumenty. Jsme jedinečný výrobce kvalitních falešných a
Skutečné dokumenty. Nabízíme pouze originální vysoce kvalitní
Registrované a neregistrované cestovní pasy řidičů
licence, průkazy, razítka, víza, školní diplomy a další
produkty pro řadu zemí, jako jsou: USA, Austrálie,
Belgie, Brazílie, Kanada, Itálie, Finsko, Francie, Německo, Izrael
el, Mexiko, Nizozemsko, Jižní Afrika, Španělsko, Spojené království,
atd.

KONTAKT NAŠI PODPORA

Kontaktujte nás >>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

Všeobecné
Podpora >>>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

whatsapp >>>>>>>>>>>>>>>>>> + 237677707293

Zavolejte nám >>>>>>>>>> + 237677707293


OBJEDNAT VŠECHNY UNIVERZÁLNÍ DOKUMENTY, KTERÉ JE POTŘEBNÉ

• PASSPORTY
• průkaz totožnosti
• Karta sociálního zabezpečení
• Licence řidičů
• Kanadské karty
• Karty v USA
• Studentské karty
• Mezinárodní karty
• Soukromé karty
• Osvědčení o přijetí
• Certifikáty křtem
• Rodné certifikáty
• Certifikáty smrti
• Osvědčení o rozvodu
• Certifikáty manželství
• Vlastní certifikáty
• Vysokoškolské diplomy
• G.E.D. Diplomy
• Diplomy pro domácí škola

• Vysokoškolské tituly
• Vysokoškolské tituly
• Certifikáty obchodních dovedností
• Ověřte číslo SSN
• americké zelené karty
• Padělané dolary / euro
• Spy produkty
• Hlasové měniče
• Poslechová zařízení
• Neviditelný inkoust
• Požadavek na záznam DMV
• Kontrola pozadí
• Vyšetřujte každého


KONTAKT NAŠI PODPORA

Kontaktujte nás
na >>>>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

Všeobecné
Podpora >>>>>>>>>>>>>>>>> vanwest04@gmail.com

whatsapp >>>>>>>>>>>>>>>>>> + 237677707293

Zavolejte nám >>>>>>>>>> + 237677707293


Registrovaný a neregistrovaný cestovní pas všech zemí.
Víza, biometrický pas, tituly, řidičský průkaz, I.D.
cards.Pracovní certifikáty M GCSE, A-levels, High School
Diplomové certifikáty, zkoušky GMAT, MCAT a LSAT
Certifikáty, novorozené narození, manželství a smrt
Certifikáty Nové pasy a nová identita
Balíčky, repliky, reálné tituly / diplomy z většiny post-
sekundární instituce z celého světa (máme
více než 3000 šablon v souboru) jsou navrženy tak, aby vypadaly 100%
totožný s originálním tiskem. Pokud nechceme
již máte šablonu v souboru - prostě nám pošlete e-mail a
kopírovat a můžeme provádět změny / modifikace podle
Vaše pokyny). Druhé, občanství, identita,
identifikace, dokumenty, diplomatické, státní příslušnost, jak
kde, získat, získat, koupit, koupit, vyrobit, postavit a
pas, id Britové, Honduras, Spojené království, USA, us Kanada,
Kanadský, cizí, vízum, švýcarský, karta, doklady, dokument

KOUPIT REAL DOKUMENTY

naše kontakty zahrnují ex soukromé vyšetřovatele,
konzuláty, vysoce postavený vládní personál a
zkušení zkušení odborníci, máme pevné spojení
s vyšším personálem ve všech oblastech skutečného registru
dokumenty a změny pasu v těchto zemích, které jsou
spojené s pasovou agenturou v každé z těchto zemí
a s pomocí jejich spojení, všem našim klientům
požadovat od jakéhokoli dokladu o občanství nebo cestovního pasu
země jsou 100% zajištěny a garantovány
přijímající velmi kvalitní skutečně registrované
dokumenty, které nikdy nelze označit za falešné! Ani
odborný úředník nebo stroj může vždy diktovat
dokument jako falešný, protože dokument se nijak neliší
od skutečné vlády vydané! Všechny naše skutečné skutečné údaje
základna Registrovaná občanská listina má vaši osobu
data zaznamenaná v databázovém systému a 100% stroji
čitelný. Neváhejte a obdržíte další podrobné informace
informace o našich službách. Upřímně doufám, že najdu a
způsob spolupráce s vámi. Pokud některý z těchto produktů
vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Budeme
vám poskytne naši nejlepší cenu po obdržení vašeho detailu
poptávka.
24.9.2018 18:42:02
James00237 Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Buy Counterfeit Money face to face deal,Passports,100% Verified IELTS,TOEFL,NEBOSH(Skype:...aidentech007)

100% TOP QUALITY COUNTERFEIT MONEY(£,$,€...)FACE TO FACE BUSINESS, DRIVER'S LICENSE, PASSPORT, ID CARD, IELTS, VISA, BIRTH CERTIFICATE, SCHOOL DIPLOMAS, MARRIAGE CERTIFICATE, US GREEN CARD AND MANY OTHER DOCUMENTS. (whatsapp: +2349034856203)

MOTOR: "Client SATISFACTION is our first PRIORITY"

*CONTACT CHANELS*
Email: ................ jamesaidentech@gmail.com
whatsapp: ............ +2349034856203
Skype Name: ........ aidentech007
Telegram: ........ @aidentech

We are an independent group of specialized IT professionals and data base technicians who are specialized in the production of quality documents such as passports,drivers license,ID cards,stamps,visas,diplomas of very high quality and other products All countries: USA, Australia,UK, Belgium, Brazil, Canada, Italian, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, Switzerland, etc.
We use latest technology to produce our notes so that it looks 100% identical to the real note. This thus implies all security features present in the real notes are present in the note we make. Our team is made up of Quality IT Technicians from Morocco, US, Russia, India, Korea and China etc We offer high quality counterfeit NOTES for all currencies;

EUR – Euro
USD – US Dollar
GBP – British Pound
CAD – Canadian Dollar
AED – Emirati Dirham
CNY – Chinese Yuan Renminbi
AND OTHERS....

WE HAVE AGENTS IN ALMOST EVERY COUNTRY SO IF IN CASE YOU ARE LOOKING FOR A FACE TO FACE BUSINESS THEN YOU GOT IT.

Our Banknotes are of very HIGH Quality, Authentic, Genuine with the following security features which makes it Unique and best grade Counterfeit notes;

Intaglio printing
Watermarks
Security thread
See-through register
Special foil / special foil elements
Iridicent stripe / shifting colours

These features make our bills to be 100% undetected,100% safe and secure to use in any of these areas; BANKS, CASINO, ATM, STORES, to name but a few.

*CONTACT CHANELS*
Email: ................ jamesaidentech@gmail.com
whatsapp: ............ +2349034856203
Skype Name: ........ aidentech007
Telegram: ........ @aidentech

We are unique producers of Authentic High Quality passports, Real Genuine Data Base Registered and unregistered Passports and other Citizenship documents.We can guarantee you a new Identity starting from a clean new genuine Birth Certificate, ID card, Driver's License,Passports, Social security card with SSN, credit files, and credit cards, school diplomas, school degrees all in an entirely new name issued and registered in the government database system.

ORDER ANY UNIVERSAL DOCUMENTS YOU NEED;

Passport (Registered/Fake)
ID card (Registered/Fake)
Drivers Licenses (Registered/Fake)
Divorce Certificates (Registered/Fake)
Marriage Certificates (Registered/Fake)
Validate SSN Number (Registered/Fake)

*CONTACT CHANELS*
Email: ................ jamesaidentech@gmail.com
whatsapp: ............ +2349034856203
Skype Name: ........ aidentech007
Telegram: ........ @aidentech

E-Mail Your Questions and Inquiries!!!

*SERIOUS INQUIRIES ONLY PLEASE*
28.8.2018 06:16:52
immigratswork Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Buy quality driver's license, Visa,(mazzini865docs@gmail.com) passport, ID cards, IELTS WHATSAPP US HERE:::::::::+447732429321

Buy quality driver's license, Visa,(mazzini865docs@gmail.com) passport, ID cards, IELTS
WHATSAPP US HERE:::::::::+447732429321
We are a team of professionals with many years of experience in producing real passports and other identity documents, the best producers of quality fake documents. With more than millions of our documents circulating in the world. We offer only original high qualities of true-falsepassport, driving license, ID cards, stamps, birth certificates, international fake diplomas and other products for a number of countries like: USA, Australia, Belgium, Brazil, Norway Canada,Italy, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom.

This list is not complete.

For more information and to order contact us by email or phone.
BUY real and fake British passports (UK), Americans, Canadians
False identity CARDS ONLINE IN UNITED STATES, DRIVING LICENSE
Buy real and fake birth certificates

BUY REAL AND FAKE DRIVING LICENSE

Contact us on whatsapp:::::::+447732429321

General support::::: mazzini865docs@gmail.com

Feel free to contact us anytime and in any discretion.

Keywords:

buy registered and unregistered ID cards
buy registered and unregistered drivers license worldwide
buy registered and unregistered USA(United States) passports,
buy registered and unregistered Australian passports,
buy registered and unregistered Belgium passports,
buy registered and unregistered Brazilian(Brazil) passports,
buy registered and unregistered Canadian(Canada) passports,
buy registered and unregistered Finnish(Finland) passports,

whatsapp:::::::::::::+447732429321
http://www.legitpassport.com/
26.8.2018 03:34:43
genuine201 Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Koupit pas, řidičský průkaz, víza. Prodávat padělané peníze. Whatsapp :. +380667669606

Koupit pas, řidičský průkaz, víza. Prodávat padělané peníze. Whatsapp :. +380667669606
Koupit vysoce kvalitní skutečné pasy, víza, řidičský průkaz, průkazy totožnosti, sňatečské průkazy, diplomy, rodné listy, kreditní karty, účetní doklady, karty sociálního zabezpečení, povolení k pobytu, osvědčení o úmrtí,

Jsme týmem vysoce zkušených a sofistikovaných IT profesionálů s dlouholetou praxí ve výrobě vysoce kvalitních dokumentů všech kategorií.

Nabízíme originální vysoce kvalitní reálné a ne reálné pasy, řízení řidičů, průkazy, razítka, rodné listy, diplomy atd. Pro téměř všechny země světa, většinou země jako: USA, Austrálie, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Izrael, Mexiko, Nizozemsko, Jižní Afrika, Španělsko, Spojené království atd

Tento seznam není úplný.

Chcete-li získat další informace a objednávku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, skype nebo telefonu.


Kontakt:

Email: .......: (genuinedockies201@hotmail.com)

                 : (genuinedockies201@gmail.com)

Whatsapp: .......: +380667669606

Skype Id: .........: lugert2

Webová stránka: https://buyalldocumentsonline.webs.com/

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo volat kdykoliv a podle libosti.

TÉMATA:

KOUPIT REALNÍ A NEPRAVÉ PASSPORTY:KOUPIT LICENČNÍ ŘIDIČNÍ REALIZACE A NESHODNÉKOUPIT REÁLNÉ A NEJNIŽŠÍ IDENTITY KARTY

Také zakoupit skutečný a neregistrovaný pas, registrované povolení k pobytu, SSN, kreditní karty, rodné listy, manželské listy, diplomy, úmrtní listy, rozvodové certifikáty atd. Kamuflážní pasy, anonymní, soukromé, bezpečné, cestování, proti terorismu, mezinárodní, offshore dokumenty, e.t.c


JSEM JSEM POSKYTUJEME ZDE NAŠEM KONTAKT. ODEHLÉDNĚTE EMAILEM NEBO NÁS VYZKOUŠEJTE NÁS NABÍDNĚTE VÁŠ OBJEDNÁVKU A ZKUŠENOSTI REÁLNÍ ODBORNÍCI DĚLÁJI ČLENY NEJLEPŠÍ.
                    KOUPIT NEDODÁVANÉ PENĚŽNÍ PENÍZE (MĚNĚ) ONLINE.


Už jste někdy přemýšleli, kde můžete koupit falešnou měnu, která vypadá velmi skutečně? Chcete si objednat falešné peníze a změnit svůj život během několika dní, připravujete se na natáčení filmu nebo hudebního videa a potřebujete nějakou falešnou měnu, kterou chcete používat?


GBP - Bristická libra
EUR - Euro
USD - americký dolar
CAD - Kanadský dolar
AUD - Australský dolar
CHF - švýcarský frank
NZD - Nový Zélandský dolar
SGD - Singapurský dolar
MYR - Malajský Ringgit
DEM - německá značka
NLG - holandský gulden
AED - Emirati Dirham
IEP - irská punt
LVL - lotyšské laty
ZAR - Rand


Kontakt:

Email: .......: (genuinedockies201@hotmail.com)

                 : (genuinedockies201@gmail.com)

Whatsapp: .......: +380667669606

Skype Id: .........: lugert2

Webová stránka: https://buyalldocumentsonline.webs.com/
Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo volat kdykoliv a podle libosti.
22.11.2016 20:08:09
Ondra_T Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
nefunguje zobrazení online lidí ve fóru, ukazuje to: Požadovaná stránka nebyla nalezena. Zpět na www.rave.cz.
26.10.2014 10:55:44
kaix Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
To bude 100% nějaký externí obrázek ze zavirovaného webu. Takže viz Ondra_T...
26.10.2014 07:29:20
Ondra_T Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: ishtar

zkusil jsem, antivirák mi nic nehlásí.. Jsou tam většinou jen fotky, možná se mu nelíbí jen nějaký server, odkud jsou. Dal bych tomu den, dva, než se stáhne nová virová báze a pak to třeba již hlásit nebude.
25.10.2014 10:16:10
ishtar Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
Я твой работник
Mallware na stránce
http://www.rave.cz/forum/1576/
5.10.2014 19:02:22
pepe Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
Ochutnej můj zvukomrak! Peter Pea @ Soundcloud

to: ian

už to chápu, ty jsi jen malý trůlek, zodpovědní jsou jiní ;)
4.10.2014 12:35:00
ian Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: pepe

Peo, jaké zase "zabývali"? Dobře víš, že já nejsem zodpovědná osoba...
3.10.2014 22:32:24
pepe Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
Ochutnej můj zvukomrak! Peter Pea @ Soundcloud

to: ian

tož vidím, že jste se tím od té doby vážně zabývali ;) možná by teda bylo lepší tohle forum zavřít.

obrazek
22.8.2014 07:28:50
ian Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: pepe

Vlastní akce lajkovat nemůžeš :)
11.8.2014 16:28:19
pepe Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x
Ochutnej můj zvukomrak! Peter Pea @ Soundcloud

lajkování parties

když chci dát fb like u party z partylistu, objeví se formulář pro přidání příspěvku, ale je tak ořízlý, že nelze zmáčknout tlačítko odeslat.
25.7.2014 19:52:51
kaix Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: ian

aha ok odblokuji
25.7.2014 07:51:30
ian Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: kaix

On myslím psal k nám na mail, kde se omlouval a prosil o promazání, takže ban je možná přísný.
23.7.2014 06:38:48
Ondra_T Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: kaix

dík!
22.7.2014 20:10:27
kaix Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

to: Ondra_T

vyčištěno plus dostal banána hned
22.7.2014 17:52:02
Ondra_T Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

Je možné smazat asi 300 stránek, kde je stejný příspěvek?

11.5.2014 20:45:41
kaix Odpovědět Permalink odkaz na tento post Tento příspěvek stojí za přečtení Tento příspěvek nebyl pochválen 0x

test

Provozovatel neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky, rasistické, xenofobní či šovinistické narážky) poškozují dobré jméno provozovatele nebo obsahují neplacenou reklamu. Provozovatel má vždy pravdu, na fórech vládne osvícená diktatura, demokracie se - jak ukazují dějiny neosvědčila.
REKLAMA
DOPORUČUJEME
RAVE.cz - hudební server nejen o taneční scéně