PROTESTNÍ AKCE PROTI ZÁSAHU NA CZECHTEKU05

I my se přidáváme k důraznému NE zásahu policie proti účastníkům CzechTeku. Nebuďte lhostejní tomu, že vláda zneužívá svoji moc, a přijďte na připravené demonstrace ve 14:00 v Praze a v Brně. Za rok jsou volby, tak dobře sledujte média a vzpomeňte si, kdo se jak zachoval, až půjdete k urnám. [fórum]

31.7. 2005 10:47:35 | ankety & názory | rave

Prohlášení organizátorů protestu Svobodomyslní jedinci a přátelé dobré vůle,

pohár trpělivosti s aktuálním stavem politické a mocenské scény České republiky právě přetekl. Zásah na Czechteku 2005 je naprosto bezprecedentním zneužitím politické moci ve prospěch demagogické propagandy a otevřeným vyhlášením války principu občanské společnosti a demokracie. Jde o očividný a slušného člověka urážející sběr politických předvolebních bodů Děje se tak na úkor práv těch skupin obyvatelstva, které nevyznávají mainstreamovou (tj. vládní garniturou oblíbenou) kulturu a nějakým způsobem se liší od šedivého davu tzv. ?spořádané? většiny.

Zásah je názornou ukázkou toho, jakým směrem se bude v blízké budoucnosti vyvíjet politické, právní a kulturní prostředí v ČR pod vládou této politické kliky: nebetyčné lži vrcholných představitelů státu jako oficální nástroj komunikace s médii a veřejností, udržení mocenských pozic za jakoukoli cenu, postupné omezování základních lidských práv a svobod, neoprávněné zneužívání síly, naprostý nedostatek pocitu odpovědnosti vůči voličům, politika netolerance a represe namísto aktivní a koncepční podpory multikulturní společnosti, aktivní vytváření a otevřená podpora prokorupčního a klientistického prostředí, ryzí amatérismus v jakýchkoli řídících mechanismech na úrovni správy státu i veřejné samosprávy atd. atd?

Diletantská vláda ČSSD, dlouhodobě neschopná řešit jakékoli problémy současné české společnosti, žije stále v myšlenkových mantinelech postkomunismu a v mnohaletém zpoždění oproti současné realitě moderní a demokratické Evropy. Je řízena jedním premiérem ostudnějším než druhým ( ten aktuální se mj. nepokrytě bratříčkuje s bývalými aktivními agenty STB, a to za minimálního zájmu veřejnosti). Bohužel to není vše: poprvé od pádu komunismu neváhá vládní moc použít hrubé, vojensko-policejní násilí proti mírumilovné, nenásilné a neozbrojené skupině obyvatelstva. Časová smyčka se tak po 16 letech uzavírá: vláda většinové ČSSD se tímto činem veřejně, přímo a ostentativně přihlásila k odkazu zločinné KSČ, z níž ostatně ČSSD svou členskou základnou vyšla.

Ve světle těchto událostí vyzývám všechny ty, kterým není tento stav lhostejný, k následujícím aktivitám občanské angažovanosti:

1. Okamžité vytvoření hlavního (respektovaného, akceschopného) organizačního výboru na demokratické platformě, řídícího akce protestního charakteru.

2. a/ Bezodkladná organizace a účast na mírumilovných, masivních a opakovaných protestních akcích a demonstracích (před Úřadem vlády/Poslaneckou sněmovnou ČR/Senátem ČR), řádně nahlášených a i jinak probíhajících plně v souladu s platnými zákony ČR.

b/ Organizace celorepublikové podpisové Petice požadující nezávislé vyšetření Zásahu a následné vyvození odpovídajících personálních změn ve vládě c/ Masivní zasílání e-mailů s protestním obsahem na adresu vlády, příslušných ministerstev a orgánů Evropské unie.

3. Získání široké podpory ze strany opozičních a sympatizujících stran politického spektra i společenského a kulturního života. Získání aktivní spoluúčasti na protestních aktivitách a veřejných prohlášeních odsouzujících Zásah. Získání podpory demokraticky a moderně uvažující části občanů naší společnosti, jejich aktivní zapojení do protestních akcí.

4. Získání široké podpory ze strany prodemokraticky smýšlejícího podnikatelského sektoru, vytvoření transparentního finančního fondu na pokrytí primárních nákladů na: - propagaci protestních aktivit a shromáždění - pravdivou a objektivní informovanost veřejnosti o reálném průběhu Zásahu - profesionálního právního servisu

5. Masové podávání trestních oznámení na konkrétní věřejné činitele ( premiér, ministr vnitra, policejní prezident, velitel zásahu) ze strany občanů, a to pro podezření z trestných činů ?Zneužití pravomoci veřejného činitele?, ?Násilí proti skupině osob? apod.

6. Vytvoření dostatečného tlaku veřejnosti, který rozvíří zatuchlost stávající politické situace a povede zemi k rychlým předčasným volbám.

7. Současné vytvoření tlaku na revizi aktuálního volebního systému. Iniciování příslušných ústavně-právních změn, vedoucích k změnám politické scény směrem k větší transparentnosti, otevřenosti, pluralitě názorů a k upevnění základních demokratických principů moderní společnosti.

Ukažme, že nám vývoj této společnosti, směřující teď k drastickému omezování základních lidských svobod, není lhostejný!! Vystupme společně a aktivně formou inteznivních protestních akcí! Překonejme osobní a myšlenkovou pohodlnost ve prospěch budoucího vývoje naší společnosti!

JEDNEJME!!!

V případě, že se s výše uvedenými názory ztotožňujete, pomozte prosím rozeslat tuto zprávu dalším příjemcům. Vřelé díky!

REKLAMA
DOPORUČUJEME
RAVE.cz - hudební server nejen o taneční scéně