26. června se v Praze uskuteční Drug Czeching

Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR se uskuteční 26. června v aule pedagogické fakulty UK. Cílem Drug Czeching fóra je přiblížit veřejnosti téma testování čistoty psychotropních látek.

19.6. 2018 06:36:31 | informace | rave

V úterý 26. června se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy odehraje diskuze s názvem Drug Czeching - Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR. Tato událost si klade za cíl přiblížit veřejnosti téma testování čistoty psychotropních látek, jelikož právě nečistota ilegálních drog je velice častým původcem negativních jevů souvisejících s užíváním (či zneužíváním) psychotropních látek obecně.

Toto Veřejné fórum by mělo poskytnout platformu odborníkům i veřejnosti pro započetí pokud možno celospolečenského dialogu zakončeného ideálně snahou o přizpůsobení stávající legislativy ve směru nejnovějších vědeckých poznatků, co se týče minimalizace rizik užívání psychotropních látek.

Odkazy:

Video: Multi Agency Safety Testing

REKLAMA
DOPORUČUJEME
RAVE.cz - hudební server nejen o taneční scéně