Nejčistší extáze je v Evropě, v Holandsku dosahuje průměrně 68% MDMA

Zveřejněná studie od American Addiction Centers, která se zabývala užíváním extáze od roku 1999 napříč několika zeměmi, zveřejnila své výsledky.

16.8. 2017 15:21:57 | life style | rave

Celkem se prý analyzovalo použití 27.500 pilulek extáze, kde se studovalo jejich složení i to, kdo ji užil.

Obrázek výše je z USA a znázorňuje počet úmrtí souvisejících s psychostimulanty. Za sledované období se zvýšil téměř osmkrát, z 563 osob v roce 1999 na téměř 4 300 úmrtí v roce 2014. Podle National Institute on Drug Abuse tu více než 1 z 10 lidí ve věku od 18 do 25 let vyzkoušelo nějaký typ extáze. Zvýšená míra úmrtnosti je způsobena "ředěním" extáze jinými látkami než MDMA. 

O tom, že v extázi mnohdy můžete najít také kokain nebo pervitin, jsme psali nedávno v článku Policie varuje před extázemi se značkou Tesla.

Z více než 25.700 tablet, které byly zkoumány, byla téměř polovina z nich "řízntuna" jinou látkou, než MDMA, o čemž vypovídá graf výše. V mnoha případech prý pilule ani žádnou látku MDMA neobsahovaly. Piluje jsou často naplňovány levnějšími toxickými látkami, které mají zamaskovat nepřítomnost MDMA.

Vzhledem k nárůstu popularity falšovaných forem extáze některé společnosti dokonce začaly vyrábět testovací soupravy, které pomáhají chránit uživatele před požitím neznámých látek.

Podle údajů z Pillreports.net z 25.725 pilulek prodaných jako extáze v šesti zemích bylo jen něco málo přes třetinu čistého MDMA. V Nizozemsku a Británii byla tyto procenta vyšší, ale nikdy nepřesáhly 69%. Extáze analyzovaná v Austrálii byla nejméně čistá, přičemž jen 16 procent pilulek vyšlo jako čísté MDMA.

Graf výše znázorňuje čistotu extáze v čase a vyplvývá z něj, že se stálost MDMA posledních pár let ustálila. Na druhou stranu je pořád extrémně nízko oproti roku 2009. Zarážející je, že v průběhu posledního desetiletí byla druhou nejčastější složkou tablet extáze identifikována neznámá látka.

Přítomnost amfetaminů v extázi se časem snižovala, zatímco další složky jako 2C-B se za posledních pět let zvýšily. 2C-B je nezákonná alternativa k MDMA spojená s vážnými zdravotními účinky u některých lidí.

V roce 2015 se hlásilo více než 1 procento dětí a dospívajících ve věku od 12 do 17 let ke konzumaci MDMA a více než 13 procent mladých dospělých ve věku od 18 do 25 let.

Nejčistší, tudíž nejkvalitnější extáze, koluje v Evropě. Naopak v Oceánii méně než polovina tablet označených jako extáze byla čistě z MDMA. Asie je na tom pak přibližně stejně jako Amerika, kdy se čistota pohybuje těsně nad hranou 50%.

Zdroje:

Originální článek v angličtině najdete na americanaddictioncenters.org.

REKLAMA
DOPORUČUJEME
RAVE.cz - hudební server nejen o taneční scéně