Roxy... jak to bude dál?

Vedení klubu Roxy vydalo oficiální prohlášení týkající se jeho dočasného uzavření...

7.1. 2011 16:19:47 | ankety & názory | wil-m

Roxy... jak to bude dál?

Dne 4. 1. 2011 nám bylo po místním šetření v našich prostorách doručeno Rozhodnutí o zákazu užívání stavby“. Toto rozhodnutí se týká klubu Roxy a prostoru kavárny NoD. Divadlo a Galerie NoD, které sousedí s dočasně uzavřenou kavárnou, tímto nařízením nejsou dotčeny a jejich program běží dál beze změny.

V rozhodnutí nám jsou vytýkány nepovolené stavební úpravy a drobné nedostatky z hlediska požárního zabezpečení. Konkrétní výtky v rozhodnutí se týkají především nových toalet a zázemí umělců. Nalezené nedostatky však v žádném případě nemohly ohrozit bezpečnost našich návštěvníků, jak o tom informovala některá média. Spekulovat o konkrétním termínu znovuotevření Klubu Roxy a kavárny NoD je zatím předčasné.

V současnosti celý náš tým intenzivně usiluje o co nejrychlejší odstranění všech technických nedostatků a zárovaň kompletuje stavební dokumentaci, kterou od nás úřady vyžadují. V následujících dnech nás čeká další řada jednání s příslušnými orgány státní správy, které - jak doufáme - povedou k urychlenému obnovení našeho provozu. Jsme přesvědčeni, že tento akt nebyl vyjádřením nepřátelství ze strany Městské části Praha 1 a že jeho cílem bylo pouze uklidnění situace po opakovaných stížnostech na hluk od obyvatel domů v Rybné ulici. Učiníme veškerá organizační a technická opatření, abychom naše spoluobčany žádným způsobem v budoucnu neobtěžovali.

Věříme, že není v zájmu zainteresovaných orgánů tuto situaci protahovat, už jen s ohledem na skutečnost, že naše kulturní zařízení vytváří až 50 pracovních míst, která jsou v tuto chvíli ohrožena.   Za veškerou vyjádřenou podporu a sympatie děkujeme.   Za tým Roxy a NoD,   Jaroslav Stanko jednatel 10:15 Management s.r.o. ROXY Dlouhá 33 110 00 Praha1

REKLAMA
DOPORUČUJEME
RAVE.cz - hudební server nejen o taneční scéně